Petőfi Sándor: Ars poeticák

  1. tétel Romantikus költőszerepek, ars poeticák Petőfi Sándor költészetében

Arany János: Balladák

2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében

Ady Endre háborús költészete

3. Jellegzetes témák, motívumok, poétikai megoldások Ady világháborús költészetében


Babits Mihály: Én és a világ

4. Az én és a világ kapcsolatának változása, megjelenítése Babits Mihály lírájában

Kosztolányi Dezső: Pacsirta

5. Az elbeszélői látásmód és hangnem Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényében

József Attila: Ki vagyok én?

6. Ki vagyok én? Az önértelmezés, önteremtés mozzanatai József Attila lírájában

Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött

8. Prózapoétikai újítások Móricz Zsigmond Az Isten háta mögött című regényében

Krúdy Gyula ikernovellái

9. A lélektani ábrázolás Krúdy Gyula A hírlapíró és a halál és az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című ikernovelláiban

Miklós eklogái

10. Antik hagyományok és újklasszicista poétika Radnóti Miklós eklogáiban

Szabó Lőrinc Tücsökzene

11. Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusának szerkezeti, tematikus vonásai az életrajzi emlékezés és a meditáció tükrében

Pilinszky János Szálkák

12. Jelképek és motívumok Pilinszky János Szálkák című kötetében

Emily Brontë Üvöltő szelek

15. Az elbeszélői hang többszólamúsága Emily Brontë Üvöltő szelek című regényében

Madách Imre Az ember tragédiája

17. Szerkesztésmód és létértelmezés – a drámai költemény műfajának meghatározó szerepe Madách Imre Az ember tragédiája című művében

Ibsen: Nóra

18. Az ibseni dramaturgia jellemzői, az analitikus szerkesztésmód érvényesülése Ibsen Nóra (Babaszoba) című drámájában

Kós Károly: Varju nemzettség

  1. Táj és ember harmóniája, hűség és megmaradás Kós Károly Varju nemzetség című krónikás regényében